بر خلاف حق فنآوری ، ترکیب حقوق فنآوری عبارت آشنایی است. ترجمه نظیر به نظیری از واژه Technology law اما من تعمد دارم در استفاده نکردن از این ترکیب مانوس و مالوف. حقوق فنآوری بیشتر معطوف است به قوانین و مقررات حاکم بر استفاده از ابزارهای فنآورانه اعم از شبکه‌، سخت افزار، نرم افزار، داده و امثالهم.

اما در مقابل حق فنآوری از اقسام حقوق انسانی است و ناظر است بر حق ِدسترسی و بهره مندی آزاد شهروندان از ابزارهای فنآورانه. در این معنا، نه تنها موضوع اعم از حقوقی فناوری بلکه شامل است بر اخلاق بهره برداری از تجهیزات. چه آن وجه از اخلاق که بر عهده مردمان است و چه آن وجه از اخلاق که بر عهده حاکمان خواهد بود.

جهت دقت بیشتر، لازم است بدانیم که حقوق تکنولوژی با تکنولوژی حقوقی نیز متمایز است که باید توضیح در باره این تفکیک را موکول به یادداشت مستقلی کنم.

6 برداشت از نخستین تجربه ام در کلاب هاوس / Clubhouse

اشتیاق برای دعوت شده به شبکه اجتماعی کلاب هاوس – Clubhouse – شبیه روزهایی بود که خبر رسیده بود رقیب تازه متولد شده yahoo، سرویس ایمیل ایجاد کرده و اما برای دسترسی به آن نیاز به دعوتنامه داریم. چند هفته زمان برد تا رفیق شفیقی برایم دعوتنامه Gmail ارسال کند. اگر درست به خاطرم باشد اوایل Yahoo امکان افزودن نقطه به ID را نمی‌داد و با ذوق فراوان نشانی Hesam.ipakchi را برای جیمیل ثبت کردم. احتمالا برخی از کسانی که این یادداشت را می‌خوانند به خاطر ندارند روزهایی که برای داشتن آدرس جیمیل، نیازمند دعوت بودیم.

حالا همان ماجرای دعوتنامه تکرار شود و اینبار Clubhouse بود که برای پذیرش کاربر جدید شرط دعوت شدن توسط دیگران را اعمال کرده. سرانجام دعوتنامه به دستم رسید و وارد مرحله نصب نرم افزار و تایید عضویت شدم. ادامه مطلب