حسام الدین ایپکچی


پدید آورنده ■ حق پژوه ■ مینیمالیست

حسام الدین ایپکچیلکه‌ای ناچیز در هستی که به قدر وسع خود، خارج از چارچوب ِتقلید زیسته‌ام

متولد هفتم اردیبهشت یکهزار سیصد و شصت، متولد و ساکن تهرانم. قریب به بیست سال است که محصل مقطع ابتدائی حقوقم. کسب و کار، گوشه مختصری از زندگی من است اما اگر می‌خواهید بیشتر بدانید، رزومه‌ام در لینکدین تقریبا کامل است.

مختلف الاضلاع زیسته‌ام و در هر گوشه‌ای از دغدغه‌هایم نوشته‌ام:

سبک کسب Legal Mentor | منتور حقوقی کلان پروژه ADL | عدل
تئوری تربیت Unschool | فرامدرسه مانیفست Ensanak | انسان ِمحض
کوتاه نویسی Mey | مـ ِـی کسب و کار ilaw | حقوق فنآوری اطلاعات