ارنست همینگوی

مرد و گربه

/
معنای زندگی یا معنای من؟ سودای یافتن معنا برای زندگی به نوشتن انبو…
مصیبت چیست

مصیبت شناسی

/
درمعنای واژه مصیبت تعمق کردید؟ به نظر شما «من» چه نقشی در تراژدی مصیبت دارم؟ پاسخ به این سوال، انگیزه یادداشت مصیبت شناسی است
میانمایگی

میانمایگی چیست

/
چند سوال برای آغاز گفتگو لطفا قبل از ورود به بحث در این چند …

من کیستم ، فهم خویشتن

/
اولین مواجهه شما با پرسش من کیستم کی بود؟ سوال درس بود یا موضوع انشا؟

علم، غارب است

/
اندیشیدن درکلمات مانند خواندن کتابهایی که ناخوانده برایم روز به روز شیری…
ژیژک - Zizek

در نکوهش خودشناسی

/
آشنایی با ژیژک حدود دو سال قبل – فرودین نود و هشت - برای اولین بار نام …

حضور عظیم‌تر از واژه است

/
شاید کمتر کلمه‌ای به اندازه «حضور» بتوان یافت که وزن آن چنان باش…

عبرت مترادف پند نیست

/
عبرت واژه غریبی است. از آن واژه‌ها که گرفتار فرسایش مترادف‌نوی…

نظم چه نیست؟

/
روز خوبی است. نه اینکه بقیه روزها بد باشد. این جمله یعنی امروز ر…